Pris: -
Areal: - m2
Nr Etg BRA Rom Uteplass Pris Fellesutgifter solgt
A1-201 2 79,6 3 9,5 4,490,000 1990 0
A1-202S 2 35 1 7 Solgt - 1
A1-203 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-204 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-205 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-206 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-207 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-208 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-209 2 60,3 3 8,2 Solgt - 1
A1-210 2 89,6 3 11,3 Solgt - 1
A1-301 3 79,6 3 9,5 Solgt - 1
A1-302 3 49,2 2 8,2 Solgt - 1
A1-303 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-304 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-305 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-306 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-307 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-308 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-309 3 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-310 3 89,6 3 11,3 5,190,000 2 240 0
A1-401 4 79,6 3 9,5 Solgt - 1
A1-402 4 49,2 2 8,2 Solgt - 1
A1-403 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-404 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-405 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-406 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-407 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-408 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-409 4 60,4 3 8,2 Solgt - 1
A1-410 4 89,6 3 11,3 Solgt - 1
A1-501 5 105 4 18 + 26,6 Solgt - 1
A1-502 5 123 4 16,7 8,590,000 3 075 0
A1-503 5 123 4 16,7 8,590,000 3 075 0
A1-504 5 123 4 16,7 8,590,000 3 075 0
A1-505 5 149,6 4 58,5 10,950,000 3 750 0
B-101 1 62 3 12,5 Solgt - 1
B-102 1 86,6 3 9,1 4,490,000 2 165 0
B-103 1 99,4 4 15 Solgt - 1
B-104 1 50,4 2 12,5 Solgt - 1
B-105 1 49,6 2 12,5 Solgt - 1
B-201 2 62,0 3 8,2 Solgt - 1
B-202 2 86,6 3 8,2 4,690,000 2 165 0
B-203 2 92 4 15 Solgt - 1
B-204 2 101,5 3(4) 15,2 Solgt - 1
B-301 3 62 3 8,2 Solgt - 1
B-302 3 86,6 3 8,2 4,890,000 2 165 0
B-303 3 92 4 14,6 Solgt - 1
B-304 3 101,5 3(4) 14 Solgt - 1
B-401 4 62 3 8,2 Solgt - 1
B-402 4 86,6 3 8,2 Solgt - 1
B-403 4 92 4 14,6 Solgt - 1
B-404 4 101,5 3(4) 14 Solgt - 1
B-501 5 62 3 8,2 Solgt - 1
B-502 5 86,6 3 8,2 5,390,000 2 165 0
B-503 5 92 4 14,6 Solgt - 1
B-504 5 101,5 3(4) 14 Solgt - 1
B-601 6 114,8 3(4) 16,5 + 6,5 9,500,000 2 870 0
B-602 6 178,6 4 90 + 16 Solgt - 1
C-101 1 35 2 + hems 13,7 m2 Solgt - 1
C-102 1 49,2 2 + hems 11 m2 Solgt - 1
C-201 2 91,7 4 18,7 5,990,000 2 300 0
C-202 2 69,2 3 8,8 4,840,000 1 730 0
C-203 2 122,3 4 26 Solgt - 1
C-204 2 96,8 3(4) 18,9 Solgt - 1
C-205 2 108,2 4 14 6,990,000 2 705 0
C-206 2 75 3(4) 12,7 Solgt - 1
C-207 2 108 4 15,6 Solgt - 1
C-301 3 91,7 3(4) 18,7 6,640,000 2 300 0
C-302 3 76,7 3(4) 8,8 5,790,000 1 920 0
C-303 3 122,3 4 26 Solgt - 1
C-304 3 106,5 4(5) 17,5 Solgt - 1
C-305 3 108,2 4 14 7,390,000 2 705 0
C-306 3 75 3(4) 12,7 5,490,000 1 875 0
C-307 3 118,2 4 15,6 8,190,000 2 955 0
C-401 4 91,7 4 18,7 6,890,000 2 300 0
C-402 4 76,7 3(4) 8,8 5,890,000 1 920 0
C-403 4 122,3 4 26 Solgt - 1
C-404 4 106,5 4(5) 17,5 Solgt - 1
C-405 4 108,2 4 14 Solgt - 1
C-406 4 75 3(4) 12,7 Solgt - 1
C-407 4 118,2 4 15,6 8,590,000 2 955 0
C-501 5 168,8 4(5) 40,5 13,500,000 4 220 0
C-502 5 108 4 42 Solgt - 1
C-503 5 99,9 4 25 Solgt - 1
C-504 5 133,6 4(5) 30 Solgt - 1
C-505 5 151,5 4(5) 35 Solgt - 1

Garasje/Parkering:
Garasjeplass selges separat (tilvalg) og er ikke inkludert i prisen. Pris pr. plass kr 275.000,-.
Det vil bli mulighet for å bestille el-bil lader i tilvalgsprosessen mot tillegg. 
Felleskostnader for garasjeplass er stipulert til ca kr 200,- per mnd per plass.

Felleskostnader:
Stipulerte felleskostnader første driftsår er estimert til kr 25,- per kvm (BRA) per mnd, eksklusiv energikost. Tillegg for TV/bredbånd (fiber).

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: 
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi (kr 429 780,- totalt) er fordelt med kr 40,- pr kvm BRA.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-
Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,-

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 40,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. 

Betalingsplan:
Betalingsplan 10% av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. 

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Arealberegning: Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg: Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Paradis Boligutvikling AS forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Bergen, 30.01.2019